Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Lucky Blue

Den svenska sommarnatten. En campingplats någonstans i Sverige. De stora känslorna, den lilla människan, den första kärleken, husvagnar, karaoke och en fågel… Detta är historien om Olle som trots sin osäkerhet och rädsla till slut vågar uttrycka sin kärlek.

Lucky Blue är en kärlekshistoria mellan två tonåringar. Filmen handlar om att våga uttrycka sig och visa kärlek. Om sökande tonåringar, om det oväntade mötet med sin första kärlek och de hinder man måste överkomma. Att man plötsligt kan mötas av kärleken oavsett ålder och kön.

Vinnare av Svenska Filminstitutets och Sveriges Televisions stora novellfilmspris 2007.
Producerad av Migma Film AB.

Artikelnummer
KMEDIA1137
200,00 kr

Lucky Blue är en kärlekshistoria mellan två tonåringar. Filmen handlar om att våga uttrycka sig och visa kärlek. Möt Olle som trots sin osäkerhet och rädsla till slut vågar uttrycka sin kärlek.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Individer och gemenskaper
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Kropp och hälsa
• Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur
de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Undervisningen i ämnet naturkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

3. Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön.
4. Kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion samt dess växelverkan med omgivningen.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in