Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

E-mobbning

E-mobbning är all form av elektronisk kränkning. Men vad innebär det? Är det skillnad om det sker på internet och mobiltelefoner istället för IRL? När är det dags att polisanmäla?
Vi träffar bl.a. högstadielärare, polis, en rektor, en representant från Friends, samt Ida som blev drabbad av e-mobbning som 15-åring.
Den här filmen ger råd och stöd samt öppnar för diskussion kring hur vi beter oss mot varandra på nätet.

Artikelnummer
KMEDIA1538
200,00 kr

Varför kränker, hotar och hänger vi ut folk på nätet? När bör man polisanmäla? Vi träffar drabbade, rektorer, lärare, poliser och experter som berättar om e-mobbning och öppnar för diskussion.

Ur skolans Värdegrund och Uppdrag (Läroplanen för grundskolan)
• Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas.

Samhällskunskap (grundskolan)
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Samhällskunskap (gymnasiet)
• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in