Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Winston Churchill

Winston Churchill var en brittisk politiker som ledde Storbritannien under andra världskriget. Framför allt var han en lysande talare!

Det här utbildningsklippet ger en övergripande presentation av Churchill, med fokus på några av talen han höll. Tal som fick avgörande betydelse för krigets utgång.

Till detta utbildningsklipp finns:

  • Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper) Vi har i juni 2023 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
  • Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
  • Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
  • Lärarhandledning
  • Manus
Artikelnummer
EDU991262
0,00 kr

Utbildningsklippet presenterar Winston Churchill och lyfter fram några av hans viktigaste tal.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Imperialism och världskrig, cirka 1850–1950

  • De båda världskrigen, deras orsaker och konsekvenser. Förtryck, folk­för­driv­ningar och folkmord. Människors motstånd mot förtryck.
  • Tolkning av historiska källor från tidsperioden och granskning utifrån käll­kri­ti­ska kriterier.

Historia 1a1 ska behandla följande centrala innehåll:

  • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in