Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Andy Warhol

Popkonst kallas en av 1900-talets konstriktningar, där den amerikanska popkonstens centralgestalt var Andy Warhol.

I det här utbildningsklippet möter du konstnären Andy Warhol och får se vad som kännetecknar hans konst. Du lär dig även om en av hans mest kända tekniker: silkscreentryck. Dessutom ser du några av hans viktigaste verk, som Campbells soppburkar och porträtten av Marilyn och Elvis.

Till detta utbildningsklipp finns:

  • Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper) Vi har i november 2022 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
  • Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
  • Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
  • Lärarhandledning
  • Manus
Artikelnummer
EDU991223
0,00 kr

Vem var Andy Warhol och vilka är några av hans viktigaste verk? Det lär du dig i detta utbildningsklipp.

Undervisningen i bild ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Bildanalys

  • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konst och arkitektur från olika tider och kulturer. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in