Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Dalai lama

Dalai lama kallas Tibets religiösa och politiska överhuvud. Den nuvarande Dalai lama är den fjortonde i ordningen och han har vigt sitt liv åt att skydda hemlandet Tibet. Genom att förespråka icke-våldsprincipen belönades han med Nobels fredspris 1989.

Utbildningsklippet tecknar en övergripande bild av Dalai lamas liv och hans viktigaste gärningar.

Till detta utbildningsklipp finns:

  • Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper) Vi har i november 2022 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
  • Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
  • Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
  • Lärarhandledning
  • Manus
Artikelnummer
EDU991224
0,00 kr

Vem är Dalai lama och vilka är hans viktigaste gärningar? Det lär du dig i detta utbildningsklipp.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhällen

  • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Rättigheter och rättsskipning

  • Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen och internationellt arbete för att främja mänskliga rättigheter.

Information och kommunikation

  • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in