Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Elvis

Elvis Presley blev rockmusikens första stora idol och superstjärna. Han inspirerades av rhythm & blues och bidrog till att göra musiken populär, inte minst bland 50-talets tonåringar i USA. Än idag inspireras många av honom.

Det här utbildningsklippet ger en övergripande presentation av Elvis. Du får höra vad som gjorde honom speciell och se några exempel från hans långa karriär.

Till detta utbildningsklipp finns:

  • Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper) Vi har i juni 2023 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
  • Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
  • Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
  • Lärarhandledning
  • Manus
Artikelnummer
EDU991261
0,00 kr

Utbildningsklippet ger en övergripande presentation av Elvis Presley och hans musik.

Undervisningen i musik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Musikens sammanhang och funktioner

  • Musikens påverkan på och betydelse för människa och samhälle. Musikens funk­tion för att uttrycka identitet, normer och grupptillhörighet i olika kul­tu­rer och sociala sammanhang.
  • Hur musik används som meningsskapande uttrycksform i olika medier, till exempel i film och spel.
  • Musikaliska karaktärsdrag i konstmusik, folkmusik och populärmusik från oli­ka tidsperioder. Framväxten av olika genrer samt några centrala ton­sätta­re, låtskrivare och musikaliska verk.

Musik ska behandla följande centrala innehåll:

  • Musikalisk kommunikation med röst och rörelse i musik och danser från olika tider eller kulturer. Stildrag och kännetecken.
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in