Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Taiwan – en del av Kina?

Taiwan kan verka fridfullt och välmående. Men det här är historien om hur ett inbördeskrig för över 70 år sedan har skapat det som vissa kallar för ”världens farligaste plats”.

Utbildningsklippet ger dig den historiska bakgrunden till dagens relation mellan Kina och Taiwan – samt några viktiga exempel på hur denna konflikt påverkar oss globalt.

Till detta utbildningsklipp finns:

  • Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper) Vi har i juni 2023 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
  • Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
  • Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
  • Lärarhandledning
  • Manus
Artikelnummer
EDU991255
0,00 kr

Utbildningsklippet ger dig bakgrunden till varför Kina är i konflikt med Taiwan.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Imperialism och världskrig, cirka 1850–1950

  • De båda världskrigen, deras orsaker och konsekvenser.

Demokratisering och ökad globalisering, cirka 1900 till nutid

  • Kalla krigets konflikter samt nya maktförhållanden och utmaningar i världen efter det kalla krigets slut.
  • Analys av historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur individer och grupper använder historia för att kritisera samtida fenomen och påverka våra föreställningar om framtiden.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Granskning av samhällsfrågor

  • Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.

Historia 1a1 ska behandla följande centrala innehåll:

  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in