Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Mao Zedong och kommunismen

Denna film berättar om Mao Zedong och hans avtryck i historien. Mao var ordförande i Kinas kommunistiska parti och tog makten i Kina 1949.  Filmen visar Mao Zedongs försök till omvandling av landet, de blodiga revolutionerna samt hur Mao och kommunistpartiet byggde upp ett mäktigt rike.  Vi får inblick i stora händelser som t.ex. ”Den långa marschen”, ”Maos lilla röda” och kampanjerna ”Låt hundra blommor blomma” och ”Det stora språnget”.

Mao inspirerade många människor medan han levde, och hjälpte många fattiga och förtryckta kineser. Men efter Maos död framkom också hur blodigt hans styre varit – och att det som hänt i Kina varit mer grymt än i många andra kommunistiska länder.

Artikelnummer
Sol7196
200,00 kr

Denna film berättar om Mao Zedongs liv, kommunismen och Maos väldiga påverkan på Kinas historia. Filmen tar bl.a. upp Den långa marschen och Maos lilla röda.

Undervisningen i Historia (Högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Undervisningen i Historia (gymnasiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in