Francisco Franco

Efter att ha slagit ned rebellerna i det spanska inbördeskriget tog Francisco Franco makten i Spanien.
Han styrde landet diktatoriskt från 1939 fram till sin död 1975.
I den här filmen följer vi nationalisten Francos väg till makten och lär oss därmed om Spaniens politiska historia.

Kapitel:
- Inledning
- Militär utbildning
- Vägen till makten
- Från republik till diktatur
- Francos regim
- Diktaturens slut

Artikelnummer
SOL7330
200,00 kr

I den här filmen följer vi nationalisten Francos väg till makten och lär oss därmed om Spaniens politiska historia.

Undervisningen i Historia (Högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Undervisningen i Historia (gymnasiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.