Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Benito Mussolini och fascismen

I den här filmen följer vi Mussolinis väg till makten och lär oss därmed om fascismen i Italien. Mussolini växer upp i ett fattigt Italien och tillhör den mest hårdföra falangen av socialistpartiet. Hur tog Mussolini makten i Italien? Vilka konsekvenser fick hans fascistiska styre? Vi tar reda på vad fascism är och vilket förhållande Italiens Mussolini fick med Tysklands Hitler.

Kapitel:
- Fascismen vaknar (00:00 - 04:59)
- Till makten (05:00 - 11:02)
- Våldets Italien (11:03 - 18:12)
- Världskrig (18:13 - 21:49)
- Slutet (21:50 - 24:30)

Artikelnummer
SOL7340
200,00 kr

Vem var Benito Mussolini? Vad innebar hans fascistiska styre i Italien? Vi undersöker Mussolinis liv, politiska karriär och diktatur.

Undervisningen i Historia (Högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
• De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Undervisningen i Historia (Gymnasiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
• Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.
• Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto