Benito Mussolini och fascismen

I den här filmen följer vi Mussolinis väg till makten och lär oss därmed om fascismen i Italien. Mussolini växer upp i ett fattigt Italien och tillhör den mest hårdföra falangen av socialistpartiet. Hur tog Mussolini makten i Italien? Vilka konsekvenser fick hans fascistiska styre? Vi tar reda på vad fascism är och vilket förhållande Italiens Mussolini fick med Tysklands Hitler.

Kapitel:
- Fascismen vaknar (00:00 - 04:59)
- Till makten (05:00 - 11:02)
- Våldets Italien (11:03 - 18:12)
- Världskrig (18:13 - 21:49)
- Slutet (21:50 - 24:30)

Artikelnummer
SOL7340
200,00 kr

Vem var Benito Mussolini? Vad innebar hans fascistiska styre i Italien? Vi undersöker Mussolinis liv, politiska karriär och diktatur.

Undervisningen i Historia (Högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
• De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Undervisningen i Historia (Gymnasiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
• Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.
• Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.