Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Sluta röka!

Vi vet att rökning är dödligt farligt, men ändå röker vi. Inte minst ungdomar börjar röka och ju tidigare man börjar desto svårare blir det att sluta.

Vilken syn har ungdomar på rökning, varför röker de och hur påverkar det dem? Vad kan man göra för att sluta röka eller att aldrig börja röka? Vi får träffa experter och framför allt ungdomar som berättar om sina erfarenheter och tankar kring rökning i ett sluta-röka-projekt. Syftet med projektet, som drivs av tobakspreventiva enheten vid Universitetssjukhuset i Örebro, är att få ungdomar att sluta röka på ett effektivt sätt. Filmen berättar bl.a. hur rökning påverkar kroppen och ger konkreta tips till alla ungdomar som vill sluta röka.

Artikelnummer
KMEDIA1060
200,00 kr

Vi vet att rökning är dödligt farligt, men ändå röker vi. Vi får träffa experter och framför allt ungdomar som berättar om sina erfarenheter och tankar kring rökning i ett sluta-röka-projekt.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Kropp och hälsa
• Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Undervisningen i idrott och hälsa ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Hälsa och livsstil
• Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.

Ur examensmål - Vård- och omsorgsprogrammet

"Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Inom vård och omsorg arbetar man med att bevara eller återställa människors hälsa och stödja deras förmåga att utveckla sina resurser."

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto