Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

#MinFlykt

Den nuvarande flyktingkrisen har orsakat en reaktion över hela världen. Hundratusentals människor från Afghanistan, Pakistan, Syrien och Eritrea väljer att genomgå en svår resa. De lämnar sina familjer och gamla liv bakom sig på jakt efter grundläggande säkerhet och frihet. Mobiltelefonen blir för många ett avgörande verktyg för att underlätta en flykt. Den är ett sätt att kontakta familj och släkt som lämnats kvar, att söka flyktvägar framåt och hålla sig uppdaterad om läget, men också för att dokumentera sina erfarenheter. Flyktingfrågan är därför inte längre ett ansiktslöst ämne i nyhetsinslagen. Tusentals klipp, inspelade på mobiltelefoner, överförs på nätet via sociala medier och skildrar händelser mycket mer känslomässiga än vad en klassisk dokumentär någonsin kan skildra.

I #Minflykt får vi följa några personers flykt genom Europa och ta del av det som möter dem på vägen. Innehållet görs av dem själva och stöds av djupintervjuer med skaparna av materialet.

Artikelnummer
ETS5071
200,00 kr

I #Minflykt får vi följa några personers flykt genom Europa och ta del av det som möter dem på vägen. Innehållet görs av dem själva och stöds av djupintervjuer med skaparna av materialet.

Centralt innehåll - Samhällskunskap Åk 7-9
• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
• Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Centralt innehåll - Samhällskunskap Gymnasiet
• De mänskliga rättigheterna, vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
• Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.

Eleverna ska i samhällskunskap kunna utveckla sin förmåga att:
• Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in