Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Att leva i exil – flyktingbarn berättar

Att leva i exil som producerats i samarbete med internationella Rädda Barnen, är ett intimt porträtt av flyktingbarn som tvingats fly våldet i Syriens inbördeskrig till grannlandet Libanon.

I fyra år har över fyra miljoner människor flytt från inbördeskriget i Syrien. Mer än hälften av flyktingarna är barn som har upplevt både krigets brutalitet och den smärtsamma osäkerheten att leva i exil. Enligt UNHCR spenderar flyktingar i genomsnitt 17 år i limbo, oförmögna att åka hem eller gå vidare med livet. I denna dokumentär berättar barnen helt själva om deras smärtsamma minnen, de utmaningar de står inför och deras ständigt föränderliga förhoppningar och drömmar om framtiden.

Artikelnummer
ETS5065
200,00 kr

Flyktingbarn i exil från Syrien berättar helt själva om deras smärtsamma minnen, de utmaningar de står inför och deras ständigt föränderliga förhoppningar och drömmar om framtiden.

Samhällskunskap Åk 4-6
• De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
• Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Samhällskunskap Åk 7-9
• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
• Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto