Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Att leva i exil – flyktingbarn berättar

Att leva i exil som producerats i samarbete med internationella Rädda Barnen, är ett intimt porträtt av flyktingbarn som tvingats fly våldet i Syriens inbördeskrig till grannlandet Libanon.

I fyra år har över fyra miljoner människor flytt från inbördeskriget i Syrien. Mer än hälften av flyktingarna är barn som har upplevt både krigets brutalitet och den smärtsamma osäkerheten att leva i exil. Enligt UNHCR spenderar flyktingar i genomsnitt 17 år i limbo, oförmögna att åka hem eller gå vidare med livet. I denna dokumentär berättar barnen helt själva om deras smärtsamma minnen, de utmaningar de står inför och deras ständigt föränderliga förhoppningar och drömmar om framtiden.

  

Globalamalen

Filmen tangerar de globala målen för hållbar utveckling nr 10 och 16.

Artikelnummer
ETS5065
200,00 kr

Flyktingbarn i exil från Syrien berättar helt själva om deras smärtsamma minnen, de utmaningar de står inför och deras ständigt föränderliga förhoppningar och drömmar om framtiden.

Samhällskunskap Åk 4-6
• De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
• Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Samhällskunskap Åk 7-9
• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
• Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in