Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Butterfly Vision

Efter att ha spenderat månader som fånge i Donbas kommer ukrainska flygspanaren Lilia hem till sin familj. Traumat av fångenskapen fortsätter att hemsöka henne och gör sig påmind på drömlika sätt. Någonting växer inom Lilia och i sina försök att frigöra sig själv kämpar hon med att inte identifiera sig som ett offer.

Artikelnummer
ETS5209
200,00 kr

Efter att ha spenderat månader som krigsfånge kommer Lilia hem till sin familj. Hon vägrar att identifiera sig som ett offer och kämpar för att frigöra sig själv.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Individer och gemenskaper
- Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i sam­hället och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.

Rättigheter och rättsskipning
- Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen och internationellt arbete för att främja mänskliga rättigheter.

Samhällskunskap
- De mänskliga rättigheterna, vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
- Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.
- Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
- Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till maktfördelning och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra strukturella villkor.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in