Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Kabul Beauty

Dokumentären tar sin början samma dag som talibanerna tar makten i Afghanistan. Under ett och ett halvt år får vi se hur nya lagar begränsar, framför allt, kvinnornas liv i landet.

Vi följer bästa vännerna Sofia och Nigina, som båda jobbar på en skönhetssalong i centrala Kabul. Män är inte välkomna in och salongen är en av få fristäder för kvinnor. Här kan de ta hand om varandra, trösta varandra och fritt prata om det som händer utanför.

Artikelnummer
ETS5210
200,00 kr

Dokumentären tar sin början samma dag som talibanerna tar makten i Afghanistan. Vi följer Sofia och Nigina som jobbar på en skönhetssalong. Salongen är en av få fristäder för kvinnor.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Individer och gemenskaper
- Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.

Samhällsresurser och fördelning
- Länders och regioners beroende av varandra i en globaliserad ekonomi. Skilda förutsättningar för olika länder och regioner.

Beslutsfattande och politiska idéer
- Vad begreppen demokrati och diktatur, monarki och republik samt parlamentarism och presidentstyre innebär. Exempel på hur dessa olika stats- och styrelseskick kan fungera.

Rättigheter och rättsskipning
- Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen och internationellt arbete för att främja mänskliga rättigheter.

Undervisningen i religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Religioner och andra livsåskådningar
- Vad religion och livsåskådning kan betyda för människors behov av mening, gemenskap, identitet och förståelse av omvärlden.

Religion och samhälle
- Kritisk granskning av hur religion och religiositet framställs och representeras på olika sätt i media och i andra sammanhang och hur det kan påverka individer och samhället i stort.

Samhällskunskap
- De mänskliga rättigheterna, vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
- Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.
- Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

Religionskunskap
- Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner. Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in