Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Mellanöstern under 1900-talet – en översikt

I den här filmen ska vi få en översikt över Mellanösterns 1900-talshistoria. Filmen utgår från tre faktorer: kolonialism, religion och olja. Utifrån faktorerna kommer vi att göra djupdykningar i olika viktiga konflikter och händelser i Mellanöstern under 1900-talet.

Vi undersöker bl.a. oljekrisen 1973, revolutionen i Iran 1979, Iran-Irakkriget 1980 samt Kuwaitkriget 1990. Filmen riktar sig till elever i högstadiet och gymnasiet när de läser om 1900-talshistoria.

Kapitel:
Introduktion till Mellanöstern (00:00 - 01:53)
Kolonialismens påverkan i Mellanöstern (01:54 - 02:53)
    • Kurderna (02:54-03:56)

Religionens påverkan i Mellanöstern (03:57-06:21)
    • Israel-Palestina (06:22-08:33)
    • Islamiska revolutionen i Iran 1979 (08:34-11:42)
    • Iran-Irakkriget 1980-1988 (11:43-13:01)

Oljans påverkan i Mellanöstern (13:02-14:20)
    • Suezkrisen 1956 (14:21-16:16)
    • Oljekrisen 1973-74 (16:17-17:49)
    • Kuwaitkriget 1990-91 (17:50-18:47)

Slutet av 1900-talet (18:48-SLUT)

“En väldigt bra film!”
– Anders Persson, forskare statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

“Det var en bra film och den var väldigt intressant. Det var bra med den snabba, spännande musiken i bakgrunden eftersom den gör att man inte börjar tänka på något annat. De flesta undervisningsfilmer är för långsamma och det gör att tankarna vandrar iväg!”
– Elev, åk 7

“Äntligen förstår jag mer om mitt ursprung.”
– Elev, åk 9, med rötter i Kurdistan och Mellanöstern


Artikelnummer
KMEDIA1776
200,00 kr

Vi går igenom olika faktorer som påverkat Mellanöstern under 1900-talet, som olja och religion. Samt undersöker olika viktiga konflikter, som t.ex. Iran-Irakkriget 1980.

Undervisningen i Historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950
• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

 Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid
• Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.

Hur historia används och historiska begrepp
• Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.


Undervisningen i kursen Historia 1a1 ska behandla följande centrala innehåll (gymnasiet)

• Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
• Hur individer och grupper använt historia i samband med aktuella konflikter och samarbetssträvanden.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in