Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Israel-Palestinakonflikten

I den här filmen ska vi undersöka Israel-Palestinakonflikten. Vi går igenom viktiga historiska hållpunkter och händelser, samt får insikt i varför konflikten är så svår att lösa. Vi kommer att lära oss begrepp som sionism, sexdagarskriget, intifada, bosättning, PLO och Hamas.

Kapitel:
Inledning (00:00-01:01)
Före andra världskriget (01:02-02:07)
Efter andra världskriget (02:08-04:07)
Sexdagarskriget 1967 (04:08-05:13)
Palestiniernas kamp (05:14-07:48)
PLO och Hamas (07:49-10:26)
Ett slut på konflikten? (10:27-11:16)
Sammanfattning (11:17-SLUT)

Artikelnummer
KMEDIA1754
200,00 kr

Vi går igenom bakgrunden till Israel-Palestinakonflikten, samt får insikt i varför konflikten är så svår att lösa. Vi lär oss bl.a. om sexdagarskriget och PLO.

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:


Historia (högstadiet)
Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950
• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid
• Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.

Hur historia används och historiska begrepp
• Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in