SHO'AH - Förintelsen

Det var en plan, noggrant planerad, för att förinta alla judar i världen. Ett obegripligt hat från en väldigt mäktig man fick ett helt folk - som lyssnade på Beethoven och läste Goethe - att organisera denna massaker, eller vända ryggen till medan miljontals oskyldiga blev terroriserade och dödade.

Denna dokumentär handlar om Förintelsen, folkmorden i koncentrationslägren under andra världskriget. Fruktansvärda beskrivningar och gripande vittnesmål berättas till de starka arkivbilderna.

Artikelnummer
Sol7134
200,00 kr

Denna dokumentär handlar om förintelsen, folkmorden i koncentrationslägren under andra världskriget. Programmet inspirerar till diskussioner kring förintelsen och hur det kunde ske.

Undervisningen i Historia (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
• Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
• De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Undervisningen i Historia (gymnasiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.