Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Kvinnor i antika högkulturer: Egypten och Persien

Kvinnor har sällan fått ta plats i historieskrivningen. I den här filmen ska vi lära oss om några av antikens kvinnor – i Egypten och Persien. Hur såg kvinnornas levnadsförhållanden ut under den här tiden? Vilken ställning och vilka rättigheter hade de? Det ska vi undersöka! Vem var Hatshepsut? Och varför kallades vissa kvinnor med makt för kungar?

Det här är en film för elever i högstadiet när de lär sig om högkulturers framväxt och utveckling i ämnet historia.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz!
https://create.kahoot.it/share/kvinnor-i-antika-hogkulturer-egypten-och-persien-sol7556/56a7af41-c4a4-4496-8006-201e0fe81b99

Kapitel:
Inledning (00:00–00:32)
Egypten: Faraoner och läkare (00:33–01:36)
Livet för egyptiska kvinnor (01:37–03:38)
Kungliga kvinnor (03:39–05:04)
Kvinnor med makt (05:05–05:39)
Kvinnliga faraoner (05:40–09:31)
Persien: Ett jämlikt imperium (09:32–11:24)
Arbetande kvinnor (11:25–12:58)
Kungliga kvinnor (12:59–14:40)
Krigarkvinnor (14:41–16:59)
Sammanfattning (17:00–Slut)

“En viktig film kring kvinnans roll i gamla kulturer som det inte finns så många av! Bra begreppsförklaringar och tydlig kapitelindelning. Fina animeringar samt en tydlig och bra berättarröst. Tydligt innehåll kopplat till såväl Lgr11 som Lgr22. En film jag kommer att använda i min undervisning på högstadiet.”
– SO-lärare, högstadiet

Artikelnummer
SOL7556
200,00 kr

Hur såg det ut för kvinnorna i högkulturerna Egypten och Persien? Vilken ställning och vilka rättigheter hade de? Det ska vi undersöka i den här filmen!

Historia, hela grundskolan

Ur ämnets syfte i läroplanen:
Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700
Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Hur historia används och historiska begrepp
Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in