Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Högkulturer – tidiga civilisationer

En högkultur är ett väl utvecklat samhälle, i jämförelse med andra samtida samhällen. Högkulturerna började etableras omkring 3 000 år före vår tideräkning. I den här filmen ska vi titta lite närmare på några tidiga civilisationer i Mesopotamien, Egypten, Kina och Amerika.

Vi lär oss vad som kännetecknar en högkultur, som skriftspråk och hierarkiska strukturer. Vi går också igenom begrepp som stadsstat, papyrus, dynastier och quipu.

En film för elever i högstadiet när de läser om högkulturernas framväxt i ämnet historia. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
https://create.kahoot.it/share/hogkulturer-tidiga-civilisationer-sol7582/8ee09bbd-0bda-4549-9ebf-ecca37bf896c

Kapitel:

- Inledning (00:00–00:40)
- Vad är en högkultur? (00:41–02:45)
- Mesopotamien – Sumer, Babylonien och Assyrien (02:46–06:13)
- Egypten (06:14–08:11)
- Kina (08:12–10:20)
- Amerika – Maya, Aztekerna och Inka (10:21–Slut)

“En fin film med bra begrepp och fakta samt bilder som man känner igen. Pedagogisk som tydligt gick igenom fakta och förklarade svåra eller ämnesspecifika begrepp. Den tydliga uppdelningen mellan högkulturerna underlättade och synliggjorde gemensamma faktorer.”

– SO-lärare, högstadiet

Artikelnummer
Sol7582
200,00 kr

I den här filmen ska vi lära oss om några av de tidiga civilisationerna – högkulturerna! Hur såg deras samhällen ut, och hur uppstod de?

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhällen
 Framväxten av högkulturer i olika delar av världen, till exempel i Afrika, Amerika och Asien. Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in