Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Aztekernas rike

Döden berör oss alla på ett eller annat sätt. Men, idag pratar vi sällan om döden, och bara ordet död kan väcka stora känslor som sorg, rädsla eller oro.

Inom religion finns ritualer och traditioner för stora händelser i livet. När det kommer till döden kan dessa finnas till för både den som dör, och som tröst för dem som lever kvar.

Hur ser världsreligionernas traditioner och ritualer kring döden ut? Hur bör en människa leva innan döden? Och vad händer efter döden?

Det här är en film för elever i mellanstadiet och högstadiet när de läser om världsreligionerna i ämnet religion. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
https://create.kahoot.it/share/aztekernas-rike-1884km/29009df5-ec8f-497e-b71c-39c1d28bd37e

Kapitel:
Inledning (00:00–00:40)
Judendom (00:41–03:01)
Kristendom (03:02–05:32)
Islam (05:33–07:55)
Hinduism (07:56–10:08)
Buddhism (10:09–11:57)
Sammanfattning (11:58–Slut)

“Bra att den går att se med en religion i taget, men också att det går att jämföra likheter och skillnader mellan religionerna.”
– SO-lärare, mellanstadiet och högstadiet

Artikelnummer
KMEDIA1884
200,00 kr

Hur ser världsreligionernas traditioner och ritualer kring döden ut? Hur bör en människa leva innan döden? Och vad händer efter döden? Det tittar vi på i den här filmen.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7−9
Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhällen
- Framväxten av högkulturer i olika delar av världen, till exempel i Afrika, Amerika och Asien. Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
- Europeisk kolonisation och slavhandel. Konsekvenser av detta för människor och kulturer samt för det ökade globala handelsutbytet mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.

Historia 1a1
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
- Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden,
antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser
och fördjupningar.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in