Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Kvinnorna i antika högkulturer: Grekland och Romerska riket

Kvinnor har sällan fått ta plats i historieskrivningen. I den här filmen ska vi lära oss om några av antikens kvinnor – i Grekland och det romerska riket.
Hur såg kvinnornas levnadsförhållanden ut under den här tiden? Vilken ställning och vilka rättigheter hade de? Det ska vi undersöka i den här filmen! Vad är ett gynaikon? Varför såg förhållandena annorlunda ut för kvinnorna i Sparta? Och varför var många av Roms kvinnor slavar?

Det här är en film för elever i högstadiet när de lär sig om högkulturers framväxt och utveckling i ämnet historia.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz!
https://create.kahoot.it/share/kvinnor-i-antika-hogkulturer-grekland-och-romerska-riket/cd753e71-5fe0-4b72-8099-f243b9d17c3e

Kapitel:
Inledning (00:00–00:28)
Grekland: demokrati och kön (00:29–01:17)
Athens kvinnor (01:18–03:51)
Spartas kvinnor (03:52–05:19)
Gudinnor och mytologi (05:20–07:16)
Rom: blod och makt (07:17–07:53)
Roms kvinnor (07:54–11:01)
Kejserliga kvinnor (11:02–13:12)
Sammanfattning (13:13–Slut)


“En bra sammanfattande och jämförande film med kvinnor i fokus! Mycket pedagogisk med en tydlig berättare och bra kapitelindelningar. Lämpar sig bra för elever i högstadiet då vi läser om antiken. En film jag gärna visar för mina elever!”
– SO-lärare, högstadiet

“Jag tyckte filmen var pedagogisk och jag lärde mig en del från att ha kollat på den. Filmen lyfte upp mycket information som var viktig och hade en tydlig struktur. Den jämförde mellan olika ställen och hur kvinnorna hade det. Bra att det fanns nyckelord i filmen som visades upp som man enkelt kunde skriva ner. Bra och lärorik film!
– Elev, åk 2 gymnasiet


Artikelnummer
SOL7547
200,00 kr

Hur såg det ut för kvinnorna i högkulturerna Grekland och romerska riket? Vilken ställning och vilka rättigheter hade de? Det ska vi undersöka i den här filmen!

Historia, hela grundskolan

Ur ämnets syfte i läroplanen:
Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700
• Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
• Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
• Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Hur historia används och historiska begrepp
• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in