Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Europas historia i korthet: Antiken och Medeltiden

Europas historia består av en mängd avgörande perioder och händelser som vi ser spår av än idag. Från tankarna om demokrati i antikens Grekland och romarrikets utbredning – till korståg och pestsmitta. I den här filmen ska vi få en sammanfattning över antiken och medeltiden i Europa. Vi lär oss bland annat om vilka germanerna var, om morernas framfart och vad renässansen innebar. Varför föll staden Rom i slutet av 400-talet? Vad var hundraårskriget och varifrån kommer ordet “polis”? Det ska vi undersöka!

Det här är en film för elever i senare delen av mellanstadiet samt högstadiet som läser ämnet historia.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz!
https://create.kahoot.it/share/europas-historia-i-korthet-antiken-och-medeltiden/02850b8c-83c9-4a2b-959c-e4daa20669b5

Kapitel:
Inledning (00:00–00:54)
Antiken (00:55–07:19)
Medeltiden (07:20–14:23)
Sammanfattning (14:24–Slut)


“Trevlig, lättsam och genomtänkt pedagogisk film. Mycket tydliga och pedagogiska tidslinjer. Snygga animerade bilder som tilltalar elever. Bra längd, en kvart är vad de klarar av att sitta stilla. Bra sammanfattning med det viktigaste under perioden.”
– SO-lärare, högstadiet

Artikelnummer
SOL7548
200,00 kr

Från tankarna om demokrati i antikens Grekland och Romarrikets utbredning – till korståg och pestsmitta. I den här filmen ska vi få en sammanfattning över antiken och medeltiden i Europa!

Historia, hela grundskolan
Ur ämnets syfte
Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500
• Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem. Hur historia används och historiska begrepp
• Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
•Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700
• Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
• Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. Hur historia används och historiska begrepp
• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
• Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in