Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Encyklopedi - Alexander den store

Alexander den store från Makedonien blev historiens mest kände erövrare. Trots att han bara blev 33 år gammal skapade han ett enormt imperium. Under 11 års krig blev Alexander aldrig besegrad. I detta program får vi en sammanfattning av Alexander den stores liv och erövringar.

Encyklopedi är en serie korta program om kända historiska personer och deras verk, perfekta som introduktioner eller presentationer på lektioner i skolan.

Artikelnummer
KMEDIA1400
200,00 kr

Alexander den store från Makedonien blev historiens mest kände erövrare. I detta program får vi en sammanfattning av Alexander den Stores liv och erövringar.

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700
• Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
• Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto