Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Encyklopedi - Arkimedes

Vi vet inte så mycket om Arkimedes liv mer än att hans vetenskapliga verk har överlevt och är lika aktuella idag som för 2000 år sedan. Han var till exempel den förste som presenterade och beräknade pi. Hans krigsmaskiner hjälpte till att hålla romarna borta från Syrakusa. Det var också Arkimedes som utbrast Heureka! när han äntligen kommit på ett sätt att räkna ut en massas volym.

I detta program får vi en sammanfattning av Arkimedes liv och vetenskapliga verk.

Encyklopedi är en serie korta program om kända historiska personer och deras verk, perfekta som introduktioner eller presentationer på lektioner i skolan.

Artikelnummer
KMEDIA1401
200,00 kr

Arkimedes vetenskapliga verk har överlevt och är lika aktuella idag som för 2000 år sedan. I detta program får vi en sammanfattning av Arkimedes liv och vetenskapliga framsteg.

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700
• Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
• Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto