Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Encyklopedi – Marco Polo

I detta program får vi en sammanfattning av Marco Polos resor och livsöde under 1200-talet. Marco Polo reste som handelsman och sändebud runt i Ostasien under 24 år. När han kom tillbaka till Europa hade han med sig fantastiska historier – sanning blandades med påhitt i boken ”Marco Polos resor”. Boken blev omåttligt populär och var länge den enda boken som berättade om Österlandet.

Encyklopedi är en serie korta program om kända historiska personer och deras verk, perfekta som introduktioner eller presentationer på lektioner i skolan.

Artikelnummer
KMEDIA1362
200,00 kr

Det här programmet presenterar Marco Polo och hans otroliga livsöde. Han var köpman i Ostasien under 24 år innan han kom tillbaka till Europa med fantastiska historier.

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700
• Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
• Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto