Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Encyklopedi – Buddha

Buddismen utövas av flera hundra miljoner människor i många länder över hela världen. Läran har spridit sig utan vapen och krig och utan blodsutgjutelse. I det här programmet lär vi oss om buddismens grundare, prinsen Siddharta Gautama. Efter ett liv helt skyddat från omvärlden ser Siddharta för första gången sjukdom, död och ålderdom. 29 år gammal bestämmer han sig för att göra något åt all den olycka som finns i världen. Han kom att kallas för Buddha ""Den Upplyste"".

Encyklopedi är en serie korta program om kända historiska personer och deras verk, perfekta som introduktioner eller presentationer på lektioner i skolan."

Artikelnummer
KMEDIA1329
200,00 kr

Detta program lär oss om Siddharta Gautama, grundare av buddismen, om hans liv och avtryck i historien. Ingår i serien Encyklopedi.

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700
• Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
• Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Undervisningen i religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

• Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto