Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Encyklopedi – Kleopatra

Detta program berättar historien om Kleopatra den VII, Egyptens drottning. Genom dramatiseringar och bilder får vi se Kleopatras kamp om makten över Egypten. Genom list, kunskap och kvinnlig charm fick hon några väldigt betydelsefulla män på fall, bland annat Julius Caesar. Programmet förklarar hur Kleopatra kunde få sådan väldig makt – och hur hon sedan förlorade den.

Encyklopedi är en serie korta program om kända historiska personer och deras verk, perfekta som introduktioner eller presentationer på lektioner i skolan.

Artikelnummer
KMEDIA1363
200,00 kr

Det här programmet presenterar Kleopatra och hennes liv. Hon använde list, kunskap och kvinnlig charm för att upprätta sin egen och Egyptens makt.

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700
• Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
• Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto