Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

I genetikens namn – de farliga myterna

Ända sedan Gregor Mendels tid har forskare på olika sätt sökt efter sätt att kartlägga våra gener och DNA – i syfte att förbättra egenskaper, eller undvika ”icke önskvärda” sådana. Med tiden har det blivit svårt att veta vad som är fakta och myt bland de upptäckter som gjorts. Vissa teorier lever kvar idag – trots att de kommer från 50-talet…

Den här filmen belyser myterna, ger den historiska bakgrunden och berättar om människor som drabbats på olika sätt ”i genetikens namn”. Filmen ger exempel från USA, men många av idéerna känns igen från dagens högerextremistiska resonemang. Därför är detta en högaktuell och viktig diskussionsfilm för skolan!

Innehåll:
00:00 – Myterna
11:02 – De utsatta
20:53 – Jakten på generna
26:44 – Kartläggningen
33:02 – Brytpunkten

Artikelnummer
ETS5078
200,00 kr

Ända sedan Gregor Mendels tid har forskare på olika sätt sökt efter sätt att kartlägga våra gener och DNA – i syfte att förbättra egenskaper, eller undvika ”icke önskvärda” sådana.

Centrala innehållet – Biologi 7–9:
• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi. 

Centrala innehållet – Historia 7–9: 
• Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier. • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag. 

Centrala innehållet – Samhällskunskap 7–9: 
• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag. 
• Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter. 
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen. 
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet. 

Centrala innehållet – Samhällskunskap Gymnasiet: 
• De mänskliga rättigheterna, vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter. 
• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in