Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vi lär oss om: Genetik - hur egenskaper ärvs

Hur kommer det sig att du har bruna ögon som din pappa och inte blåa ögon som din mamma? I den här filmen ska vi lära oss hur egenskaper ärvs, det som kallas genetik!

Gregor Mendel experimenterade med ärtor under slutet av 1800-talet, det blev början på den genetik som vi har i dag. I filmen lär vi oss om korsningsscheman och hur våra gener är uppbyggda. Vi går igenom begrepp som zygot, celldelning, kromosom, korsförädling och kloner. Vi undersöker skillnaden mellan dominanta och recessiva anlag, och vad det är som avgör om en cell utvecklas till en flicka eller en pojke!

Det här är en film för högstadieelever när de lär sig om genetik i ämnet biologi.


Kapitel:
Inledning 00:00–00:58
Gregor Mendel - genetikens fader 00:59–02:28
Gener och kromosomer 02:29–03:43
Anlag - dominanta och recessiva 03:44–05:41
Hur kön ärvs 05:42–06:42
Förändringar i arvsanlag 06:43–07:43
Förädling 07:44–10:26
Kloner 10:27–11:46
Hållbar utveckling 11:47–13:45
Sammanfattning 13:46–SLUT


Artikelnummer
SOL7520
200,00 kr

Hur kommer det sig att du har bruna ögon som din pappa och inte blåa ögon som din mamma? I den här filmen ska vi lära oss genetik och hur egenskaper ärvs.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Kropp och hälsa
• Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
• Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Biologin och världsbilden
• Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.


Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in