Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

DNA – från gen till protein

Visste du att ritningen för kroppens proteiner ligger lagrad i arvsmassan, i vårt DNA? I den här filmen tittar vi på hur DNA är uppbyggt och framför allt hur processen går till när kroppen skapar proteiner utifrån informationen i vårt DNA. Vi lär oss om kvävebaspar, gener, mRNA och aminosyror. Samtidigt lär vi oss begrepp som terminatorsekvenser, kodon och proteinveckning.

Kapitel:
Inledning (00:00 - 01:45)
DNA:s uppbyggnad (01:46 - 04:30)
Generna bestämmer proteinerna (04:31 - 05:31)
Transkription – från DNA till RNA (05:32 - 09:42
Översättning av den genetiska koden (09:43 - 11:30)
Translation – från mRNA till protein (11:31 - Slut)

Artikelnummer
SOL7480
200,00 kr

I den här filmen tittar vi på hur DNA är uppbyggt och framför allt hur processen går till när kroppen skapar proteiner utifrån informationen i vårt DNA.

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:
Biologi (Grundskolan, alla åldrar)

Eleverna ska sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Biologi (högstadiet)

• Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:
Naturvetenskap (övergripande)

Kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion samt dess växelverkan med omgivningen.

Naturvetenskap 1b (gymnasiet)

Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och andra aktuella forskningsområden.

Naturvetenskapsprogrammet (gymnasiet)

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. 

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto