Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vi lär oss om: Genteknik – möjligheter och risker

Vi människor består av flera biljoner celler som förnyas och förändras naturligt. Men de kan också påverkas med människans hjälp – då kallas det för genteknik. Genteknik innebär att man förändrar arvsanlag hos levande organismer. Vad betyder det? Det ska vi lära oss! Vi går också igenom vad stamceller och celldelning är för något, och begrepp som GMO, genterapi och genreglering förklaras. Vi avslutar filmen med att undersöka CRISPR-Cas9 – den så kallade gensaxen – och diskuterar några av de möjligheter och risker som genteknik för med sig.

Det här är en film för elever i högstadiet och gymnasiet när de läser om genteknik i ämnet biologi.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz!
https://create.kahoot.it/share/vi-lar-oss-om-genteknik-mojligheter-och-risker-sol7543/ae3c0de6-4d50-41a3-a0b7-8048fa421ee3

Kapitel:
– Inledning (00:00–01:02)
– Celler och celldelning (01:03–03:38)
– Stamceller (03:39–05:34)
– Vad är genteknik? (05:35–07:12)
– GMO – genetiskt modifierad organism (07:13–08:48)
– Genteknikens möjligheter och risker (08:49–11:57)
– Sammanfattning (11:58–Slut)

“En tydlig, enkel och bra film som förklarar vad genteknik är och hur kroppen är uppbyggd. En film som även fungerar som underlag för en djupare diskussion då filmen innehåller många farhågor kring genteknik och vad som faktiskt är bra med detta. Eleverna får stor möjlighet att diskutera detta efter filmen.”
– NO-lärare, högstadiet

Artikelnummer
SOL7543
200,00 kr

Hur fungerar genteknik? Vilka möjligheter och risker finns med tekniken? Det ska vi undersöka i den här filmen. Vi lär oss också om stamceller och gensaxen.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Kropp och hälsa
 Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Biologin och världsbilden
 Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

Undervisningen i naturkunskap 1b ska behandla följande centrala innehåll:
 Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald. Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och andra aktuella forskningsområden.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto