Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Cellen – livets byggsten

I den här filmen ska vi undersöka hur olika celler är uppbyggda. Vi får se tecknade modeller av cellernas innehåll bredvid bilder på hur de verkliga cellerna ser ut. Vi jämför djurceller med växtceller. Vi lär oss om begrepp som cellvägg, organell, kloroplast, och vakuol. Och vi lär oss att celler ser olika ut beroende på vilka uppgifter cellerna har.

”En bra film som tydliggör ett väldigt abstrakt område för eleverna. Bra att den visar både animeringar och fotografier för att göra det abstrakta mer konkret.” – Lärare, Naturvetenskap

Kapitel:
- Inledning (00:00 - 01:26)
- Växtcellens uppbyggnad (01:27 - 05:39)
- Växtcellernas mångfald (05:40 - 08:24)
- Djurcellers uppbyggnad (08:25 - 09:41)
- Djurcellernas mångfald (09:42 - 12:43)
- Avslutning (12:44 - SLUT)

Artikelnummer
SOL7464
200,00 kr

Vi ska undersöka cellers uppbyggnad. I filmen får vi se tecknade modeller av cellers innehåll bredvid bilder på hur de verkliga cellerna ser ut. Vi jämför också djurceller med växtceller.

Undervisningen i Biologi (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto