Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Stamceller

Detta program ger en bra inblick i stamceller och dess viktiga betydelse för oss människor.
Programmet förklarar på ett enkelt sätt först vad celler är och vad de har för betydelse, för att sedan gå vidare in på vad stamceller egentligen är för något. Vi får veta mer om skillnaderna mellan embryonala och adulta stamceller. Vi går även in på vad kloning egentligen är och hur man kan använda stamcellsforskning inom medicinen.
Till sist ger programmet en kort översikt över de etiska frågeställningar som stamcellsforskning ger upphov till.

Artikelnummer
Sol7132
200,00 kr

Detta program förklarar vad stamceller är, varför de är viktiga för oss människor och visar olika slags stamceller. Filmen inspirerar till diskussion om etiska frågor kring stamcellsforskning.

Undervisningen i Biologi (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
• Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto