Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Bockstensmannen

Bockstensmannen är gåtan som aldrig upphör att fascinera! Han hittades i Bockstens mosse 1936. Tack vare syror i våtmarken är både skelett, hår och dräkt välbevarade, trots att det gått nästan 700 år sedan mannen dog.

Med hjälp av undersökningar av Bockstensmannens ben, DNA-analys, samt uppsömnad av kläder vet vi idag mer om honom. I den här filmen möter du den mystiske Bockstensmannen, får höra de senaste rönen och veta hur hans liv på medeltiden kan ha sett ut.

Artikelnummer
Medix181
200,00 kr

Bockstensmannen hittades i Bockstens mosse 1936. Skelett, hår och kläder är välbevarade trots att det gått ca 700 år sedan hans död. I filmen får du veta mer om hans liv och död.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Kulturmöten och statsbildning i Norden, cirka 800-1500
- Likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män under tidsperioden.
- Vad historiska källor är, till exempel arkeologiska fynd, texter, muntliga berättelser och digitalt material, och hur de kan användas för att ge kunskaper om det förflutna.
- Historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur vikingar framställs i populärkulturen.

Undervisningen i slöjd ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Slöjdens material, verktyg och hantverkstekniker
- Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.

Undervisningen i kemi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Systematiska undersökningar och granskning av information
- Några upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans lev­nads­villkor och syn på naturen.

Undervisningen i kemi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Systematiska undersökningar och granskning av information
- Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp och förklaringsmodeller. De kemiska förklaringsmodellernas historiska framväxt, användbarhet och föränderlighet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in