Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Medeltiden – liv och människor

Enligt myten var medeltiden mörk med pest och krig. Det var en hård tid med mycket arbete och en sträng kyrka som övervakade människan noga. Men det fanns även annan sida, med städer som bildades och nya uppfinningar som gjorde livet lättare för människorna. I filmen visar vi människor och deras öden under medeltiden. Vi möter munkarna i Nydala som föll offer för Kung Kristian. Vi får höra om skeletten som hittades i Jönköping. Hur levde de? Och Riddare Tukesson och hans testamente. Filmen är dramatiserad.


Artikelnummer
Medix554
200,00 kr

Historia, hela grundskolan (Ur ämnets syfte):

“Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser.”

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3
Att leva i världen

- Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
- Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500

- Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
- Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in