Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Universums uppbyggnad: Materia, fysiska krafter och avstånd i rymden

Vilka beståndsdelar är universum uppbyggt av? Vad är till exempel mörk energi? Hur fungerar gravitationen i rymden? Hur långt är egentligen ett ljusår? Det ska vi undersöka.

Vi lär oss begrepp som stark växelverkan, parsec och kosmisk bakgrundsstrålning. Vi undersöker även vad som är skillnaden mellan normal materia och mörk materia.

Det här är en film för elever i högstadiet och gymnasiet när de läser om universums uppbyggnad i ämnet fysik. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
https://create.kahoot.it/share/universums-uppbyggnad-materia-fysiska-krafter-och-avstand-i-rymden-1855km/1e99e4c9-16f4-4eb1-be48-9f0aa44b9a2a

Kapitel:

Inledning (00:00–00:40)
Vad består universum av? (00:41–04:44)
Fysiska krafter i universum (04:45–09:21)
Avstånd i rymden (09:22–14:19)
Sammanfattning (14:20–SLUT)

“Det som var mycket bra i filmen var tydligheten där man förklarar ljusår och parsec. Och att man avslutar med att man mer eller mindre ser det förflutna – en häftig tanke.”

– NO-lärare, högstadiet

Artikelnummer
KMEDIA1855
200,00 kr

Vilka beståndsdelar är universum uppbyggt av? Vad är till exempel mörk materia? Hur fungerar gravitationen i rymden och hur långt är egentligen ett ljusår? Det ska vi undersöka.

Undervisningen i fysik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Fysiken i naturen och samhället
 Universums uppkomst, uppbyggnad och utveckling samt förutsättningar för att finna planeter och liv i andra solsystem.

Ur ämnets syfte, fysik för gymnasieskolan

Undervisningen i ämnet fysik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
1. Kunskaper om fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in