Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Pandemi – en film om hot och möjligheter

Utbrottet av A/H1N1, det i media kallat svininfluensan, gjorde miljoner människor över hela världen oroliga för sin hälsa. Men redan 1918 kom spanska sjukan. Och det kommer att komma fler pandemier, det är forskarna övertygande om.

Men vad är en pandemi, och hur sprids de? Vad gör svenska myndigheter för att förbereda sig inför kommande pandemier? Hur kan man skydda sig?

I den här filmen får vi möta forskare, experter och unga för att få en inblick i vad en pandemi är och vad som krävs för att minska spridningsriskerna.

Artikelnummer
KMEDIA1261
200,00 kr

Denna film förklarar vad en pandemi är för något och hur man kan skydda sig. Filmen tar upp historiska exempel som spanska sjukan, samt hur vi kan förbereda oss för kommande pandemier.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Kropp och hälsa
• Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Biologin och världsbilden
• Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Individer och gemenskaper
• Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.

Examensmål - Vård- och omsorgsprogrammet

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning... Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om människan i olika åldrar ur biologiska, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. I yrkesutövningen kombineras kunskaper från olika ämnesområden som medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto