Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Pandemier

Ordet pandemi kommer från grekiskan och betyder hela folket. I slutet av 2019 upptäcktes infektionssjukdomen covid-19 som sedan spreds över hela världen, vilket fick enorma konsekvenser för miljontals människor.

I det här utbildningsklippet går vi igenom vad som utmärker en pandemi. Du får lära dig om kända pandemier som digerdöden, spanska sjukan, asiaten, Hongkong-influensan och svininfluensan. Du lär dig även begrepp som infodemier, samt vikten av trovärdiga källor i tider då falska rykten sprids blixtsnabbt.

Till detta utbildningsklipp finns:
• Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
• Klippkoll lärarinfo (facit quiz)
• Lärarhandledning
• Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper)

Artikelnummer
EDU991161
0,00 kr

I det här utbildningsklippet går vi igenom vad som utmärker en pandemi. Du får veta mer om kända pandemier som digerdöden, spanska sjukan, asiaten, Hongkong-influensan och svininfluensan

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Natur och samhälle
• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
Kropp och hälsa
• Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning.


Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Livsmiljöer
• Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringar na kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
• Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
• På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och
samhällen kan förebygga risker.


Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Information och kommunikation
• Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
• Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden.

Rättigheter och rättsskipning
Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Samhällsresurser och fördelning
• Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Beslutsfattande och politiska idéer
• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto