Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vad är en pandemi?

Vad är egentligen en pandemi? I den här filmen får Malte en skoluppgift: ”att definiera begreppet pandemi och redogöra för dess innebörd". Men det är först när han får hjälp av kompisen Matilda som arbetet tar fart. Med hjälp av filmen lär vi oss vad som definierar en pandemi och får exempel på några historiska pandemier, som Digerdöden och Spanska sjukan. Vi får också veta hur pandemier uppstår och försvinner. Vad är skillnaden mellan en pandemi och epidemi? Filmen går igenom begrepp som smittspridning, droppsmitta och vaccin.

Det här är en film för mellan- och högstadieelever när de läser ämnena biologi och samhällskunskap.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz! 

Kapitel:
Vad definierar en pandemi? (00:00–03:29)
Historiska pandemier (03:30–05:37)
Om smittspridning – hur den uppstår och försvinner (05:38–SLUT)

Artikelnummer
SOL7541
200,00 kr

I den här filmen ska vi lära oss om pandemier. Vi går igenom några historiska pandemier, som digerdöden och spanska sjukan.. Vi undersöker också begrepp som smittspridning och vaccin.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Kropp och hälsa
• Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Natur och samhälle
• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Kropp och hälsa
• Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Information och kommunikation
• Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Samhällsresurser och fördelning
• Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Beslutsfattande och politiska idéer
• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto