Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Mobbning i fokus - Lärare

Lärare vet redan vad mobbning är, vad lagen säger, vad som inte fungerar. Den här filmen ska istället inspirera och ge praktiska exempel som man kan arbeta utifrån för att bygga en bra skolmiljö.

Det finns förstås inte EN lösning som går att etablera på alla skolor, eftersom alla skolor fungerar olika. Vi träffar bl.a. en representant från Skolverket, f.d. Barn- och elevombudsmannen samt rektor, lärare och elever ifrån Glada Hudiksskolan, där man har etablerat en miljö och en kultur att arbeta utifrån för att hantera mobbning. Syftet med filmen är inte att visa exakt vad som är rätt eller fel sätt att arbeta på. Istället är tanken att lärare ska få tips och inspireras av de idéer, människor och miljöer vi möter i filmen.

Filmen bygger delvis på Skolverkets utvärdering av metoder mot mobbning.

Filmens kapitel:
- Inledning (00.15)
- Hela skolan-ansats (05:13)
- Systematiskt arbete (08:03)
- Elevinflytande (11:36)

Artikelnummer
KMEDIA1435
200,00 kr

Hur kan man jobba för att skapa en trygg skolmiljö utan mobbning? Möt en skola med tydliga visioner och värderingar.

För lärare

Övergripande mål och riktlinjer (ur läroplanen)

Mål
Skolans mål är att varje elev
• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
• tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.


Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan ska
• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
• i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
• i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet,
• aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
• visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
• i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in