Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Mobbning i fokus - Högstadiet

Filmen tar sig an ämnet mobbning på ett humoristiskt sätt. Mobbaren Jenny och pluggisen Peter står i centrum. Blandat med dramatiseringarna funderar programledaren och komikern Nour el Refai kring mobbare, mobbning och hur det var när hon själv gick i skolan. Hon konstaterar att det är sjukt onödigt att vara taskig mot folk och att det är mobbat att mobba.

Programmet ramas in av korta inslag där unga vuxna berättar om hur det var när de var yngre och var taskiga mot andra i skolan.

Artikelnummer
KMEDIA1433
200,00 kr

Mobbaren Jenny och pluggisen Peter visar hur löjligt det är att mobba. Samtidigt funderar skådespelerskan Nour el Refai kring mobbare och mobbning.

Övergripande mål och riktlinjer (ur läroplanen för grundskolan)
Skolans mål är att varje elev
• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
• tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.


Samhällskunskap (åk 7–9)

Rättigheter och rättsskipning
• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Individer och gemenskaper
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in