Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Mobbning i fokus - Mellanstadiet

Laura är en i gänget, någon som mest följer med strömmen, som inte säger ifrån. Lauras tjejkompis Cilla är taskig mot en pojke i klassen, Vigge.
Laura tänker hela tiden att hon inte vill vara med på det, hon känner sig feg och dum, men hon står bara bredvid ändå och säger ingenting. Tills en dag då Laura står på sig och säger att hon inte tycker att det är okej när alla är dumma mot Vigge.

I början och i slutet av filmen visas korta inslag där några barn pratar om mobbning rakt in i kameran.

Artikelnummer
KMEDIA1432
200,00 kr

Laura är en i gänget, som står bredvid och tittar på. I klassen finns en kille som blir mobbad. Till slut kan inte Laura bara titta på längre.

Övergripande mål och riktlinjer (ur läroplanen för grundskolan)
Skolans mål är att varje elev
• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
• tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Religionskunskap (åk 4-6)

Etik 
• Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet. 
• Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in