Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vardagsvåldet i skolan

Skojbråk, mobbning eller våld? Eller är allt samma sak? I den här filmen träffar vi både elever och skolpersonal som berättar om sina erfarenheter av vardagsvåldet i skolan. Filmen inspirerar eleverna till att diskutera hur vi behandlar varandra i skolmiljön och varför. Tittarna får också se exempel på vilka verktyg som kan fungera för att hantera våldet i skolan.

En film för elever i högstadiet och gymnasiet när de läser om etik och moral i ämnet religionskunskap, men även när de läser om lokala samhällsfrågor i ämnet samhällskunskap.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

https://create.kahoot.it/share/vardagsvaldet-i-skolan-1817km/4148c8b9-9d1b-4cd6-85ba-09c0486eb2b3

Kapitel:
Inledning (00:00–03:13)
Vad menar vi när vi pratar om vardagsvåld i skolan? (03:14–06:18)
Vilka regler gäller i den svenska skolan? (06:19–08:09)
Ett fall av vardagsvåld (08:10–10:15)
Hur kan skolledning och lärare arbeta för att minska våldet? (10:16–12:36)
Vad kan eleverna göra för att minska våldet? (12:37–15:14)
Avslutning (15:15–Slut)

Citat:
“Det är ett superviktigt, relevant och aktuellt ämne som ni tog upp på ett bra sätt!”
– SO-lärare, högstadiet

Artikelnummer
KMEDIA1817
200,00 kr

Skojbråk, mobbning eller våld? Eller är allt samma sak? I den här filmen träffar vi både elever och skolpersonal som berättar om sina erfarenheter av vardagsvåldet i skolan.

Religionskunskap (Hela grundskolan, ur ämnets syfte)
Undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:
förmåga att resonera om etik, moraliska frågor och livsfrågor utifrån olika perspektiv.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Granskning av samhällsfrågor
- Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.

Religion 1a1, Gymnasiet:
- Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.
- Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in