Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Upp i rök - en film om skolbränder

Bränder i skolor är ett stort problem. Varje dag brinner det i en skola i Sverige. Det kostar en halv miljard kronor om året. Pengar upp i rök, som kunde användas till mycket bättre saker.

Många ungdomar är inte medvetna om hur fort en brand kan ta sig och vilka följder det kan leda till. Både för den som anlagt en brand, för kompisar, lärare och brandmän. I den här filmen får vi lära oss om konsekvenserna och vi träffar bl.a. elever, lärare, brandmän och polis. Vi lär oss mer om vad mordbrand är, vilka straff man kan få och hur det är att behöva genomföra sin undervisning i baracker därför att ens skola har brunnit ned.

"Bra att den tog upp konsekvenserna på ett tydligt sätt. Kommer absolut rekommendera den!"
- Lärare, Haninge

Artikelnummer
KMEDIA1381
200,00 kr

Det brinner i svenska skolor varje dag. Men varför eldar man på skolor? Vilka konsekvenser kan det leda till? Hur kan man förhindra att elever eldar i skolan?

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Rättigheter och rättsskipning
• Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Individer och gemenskaper
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Rättigheter och rättsskipning
• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
• Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap (gymnasiet) ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in