Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

När lammen blir lejon

I den kenyanska bushen försöker en obetydlig elfenbenshandlare kämpa för att hålla sig flytande, när krafter sätts i rörelse för att förstöra hans affärer. Han ser en möjlig livlina när han vänder sig till sin yngre kusin, en viltvårdare som inte fått betalt på månader.

Den kraftigt sjunkande elefantpopulationen i Afrika har väckt världens uppmärksamhet. Och när myndigheterna krackelerar, drabbas både tjuvskyttar och viltvårdare av egna existentiella kriser. – Vad är värdet av ett elefantliv i förhållande till ett människoliv? Vilka är jägarna som sätter sina liv på spel och som riskerar att gripas och utsättas för världens moraliska ilska för att kunna försörja sina familjer?

Regissören Jon Kasbe följde filmens huvudpersoner under en treårsperiod. Under denna period kom han dem nära och upplevde en hög grad av tillit när han blev en del av deras vardag. Resultatet är en ovanlig och visuellt fängslande inblick i de perspektiv och motiv som präglar de människor som befinner sig mitt i konflikten om skyddandet av djurlivet.

"Vi jagar elefanter, och parkvakterna jagar oss". En dokumentär thriller om Kenyas illegala handel med elfenben, skildrad genom så väl tjuvskyttar som viltvårdare där alla kämpar för sin överlevnad. 

Filmen tangerar de globala målen för hållbar utveckling nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 och 12.

Artikelnummer
ETS5166
200,00 kr

"Vi jagar elefanter, och parkvakterna jagar oss". En dokumentär thriller om Kenyas illegala handel med elfenben, skildrad genom så väl tjuvskyttar som viltvårdare där alla kämpar för sin överlevnad.

Centralt innehåll – BIOLOGI 7-9
Natur och samhälle

• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Centralt innehåll – SAMHÄLLSKUNSKAP 7-9
Samhällsresurser och fördelning
• Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
• Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
• Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Ur det centrala innehållet – NATURKUNSKAP Gymnasiet
• Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
• Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla:
2. Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.
3. Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön. 

Ur det centrala innehållet – SAMHÄLLSKUNSKAP Gymnasiet
• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
• Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till maktfördelning och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra strukturella villkor. 

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla:
2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in