Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Ätstörningar

Vad är en ätstörning? Hur kan en ätstörning visa sig och hur kan du få stöd och hjälp om du drabbats? Genom intervjuer med tidigare sjuka, experter, representanter från stödorganisationer samt en kurator, ska vi svara på dessa frågor. Filmen öppnar för en diskussion i klassen kring samhällets skönhetsideal och vad en god självbild är, samt även hur man som kompis, skolpersonal eller anhörig kan stödja någon som har ätstörningar.

Det här är en film för högstadie- och gymnasieelever när de läser ämnena biologi och idrott och hälsa. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz! 


Kapitel:
Inledning (00:00–01:57)
Vad är en ätstörning? (01:58–07:40)
Varför och hur drabbas man? (07:41–10:31)
Hur påverkas omgivningen? (10:32–13:32)
Varför är självkänsla viktigt? (13:33–15:17)
Hur kan man få stöd och hjälp? (15:18–SLUT)


”Jättebra film, balanserad! Bra för många att få veta att det ofta inte syns utanpå. Den här filmen behövs verkligen i skolan!”
– Gymnasieelev, 17 år


Artikelnummer
KMEDIA1802
200,00 kr

Vad är en ätstörning? Hur kan en ätstörning visa sig och hur kan du få stöd och hjälp om du drabbats? Genom intervjuer med tidigare sjuka, med experter och en kurator, ska vi svara på dessa frågor.

Undervisningen i idrott och hälsa ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Hälsa och livsstil
• Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
• Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Kropp och hälsa
• Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.


Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in