Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Urbanisering i en megastad: Mumbai

Med Mumbai som exempel lär vi oss om urbanisering och vad en så kallad megastad är för något. Vi lär oss om vilka konsekvenser urbaniseringen ger och vi får reda på varför befolkningen i Mumbai växer med en person per minut. Under vår resa får vi se kontrasterna; egenbyggda skjul bredvid lyxlägenheter.

En film för elever i högstadieålder som läser om miljö, befolkningsutveckling och hållbarhetsfrågor i ämnet geografi.

Kapitel:
Uppkomsten av megastäder (00:00-02:38)
Varför växer Mumbais invånarantal så snabbt? (02:39-07:22)
Möjligheter och ojämlikheter (07:23-SLUT)

 
  
GM_1_11.
 
Filmen tangerar de globala målen för hållbar utveckling nr 1 och 11.
Artikelnummer
KMEDIA1785
200,00 kr

Vi lär oss om urbanisering och vad en så kallad megastad är för något. Vilka konsekvenser får urbaniseringen? Varför växer befolkningen i Mumbai med en person per minut?

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Livsmiljöer
• Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.


Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Livsmiljöer
• Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
• Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in