Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Teknikhistoria: Läkarvetenskapens framsteg

Teknikhistorien är fylld av uppfinningar som har inneburit stora revolutionerande framsteg i mänsklighetens historia. Teknik handlar om människans strävan efter utveckling. Det handlar om att tillverka, använda och förbättra!

I den här filmen undersöker vi några olika uppfinningar inom sjukvården: röntgen, respirator, ultraljud och defibrillator. Vi lär oss om bakgrunden till och uppkomsten av uppfinningarna och de människor som stod bakom teknikutvecklingen.

Hur gick det till när röntgenstrålningen upptäcktes? Vad var järnlungan för något? Hur kan fladdermöss ses som en inspiration till att ultraljudet uppfanns? Varför stötte den första defibrillatorn som kunde användas utanpå kroppen på motstånd? Det ska vi ta reda på i den här filmen om läkarvetenskapens framsteg.

Det här är en film för elever i högstadiet och gymnasiet när de läser om teknikutveckling i ämnet teknik.

https://create.kahoot.it/share/teknikhistoria-lakarvetenskapens-framsteg-sol7590/526f5262-97c8-4b52-90d3-b9a575890d31

Kapitel:
Inledning (00:00–00:45)
Röntgen (00:46–04:57)
Respirator (04:58–08:08)
Ultraljud (08:09–11:36)
Defibrillator (11:37–15:27)
Sammanfattning (15:28–Slut)

“Den är bra innehållsmässigt, och lätt för eleverna att ta till sig. Den passar bra till åk 7–9 och passar perfekt till teknikhistoria på högstadiet. Det bästa var att den både tog upp fakta om hur vi använde den från början men även hur den utvecklats och används nu.”
– Tekniklärare, högstadiet

“Tycker att filmen på det stora hela är trevlig och lättsmält. Ett plus för att ni går hela vägen tillbaka i historien med den underliggande principen.”
– Tekniklärare, högstadiet

Artikelnummer
Sol7590
200,00 kr

Vi ska lära oss om flera viktiga uppfinnare och uppfinningar! Vi tittar på historierna om röntgen, respiratorn, ultraljudet och defibrillatorn – och de människor som stod bakom teknikutvecklingen.

Undervisningen i teknik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Teknik, människa, samhälle och miljö
- Hur tekniken möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Tekniska lösningar
- Hur komponenter och delsystem benämns och samverkar inom tekniska system, till exempel informations- och kommunikationsteknik och transportsystem.

Teknik (Ur ämnets syfte)
Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
- Kunskaper om hur teknik har utvecklats och utvecklas i samspel med det omgivande samhället samt kunskaper om befintlig teknik och aktuell teknikutveckling.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in