Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Teknikhistoria: Hushållsapparater

Teknikhistorien är fylld av saker som har inneburit stora revolutionerande framsteg i mänsklighetens historia. Teknik handlar om människans strävan efter utveckling. Det handlar om att tillverka, använda och förbättra! I den här filmen undersöker vi några olika hushållsapparater: tvättmaskinen, dammsugaren, kylskåpet och diskmaskinen. Vi lär oss om bakgrunden till och uppkomsten av uppfinningarna och de människor som stod bakom teknikutvecklingen.

På vilket sätt innebar tvättmaskinen en frigörelse för kvinnan? Hur uppkom idén till dammsugarfiltret? Vilka var de största utmaningarna med kylskåpets utveckling? Och vad var det som bidrog till diskmaskinens genombrott? Det ska vi ta reda på i den här filmen om hushållsapparater.

Det här är en film för elever i högstadiet och gymnasiet när de läser om teknikutveckling i ämnet teknik.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

https://create.kahoot.it/share/teknikhistoria-hushallsapparater-sol7583/e7ec8aec-47d1-46d7-8d19-c08dd9e0ac11

Kapitel:
Inledning (00:00–00:49)
Tvättmaskinen (00:50–03:55)
Dammsugaren (03:56–07:11)
Kylskåpet (07:12–11:22)
Diskmaskinen (11:23–13:47)
Sammanfattning (13:48–Slut)

Citat:
“Kort och informationsrik film som jag gärna visar mina elever.”
– Tekniklärare, högstadiet

“Intressant film. Jag lärde mig mycket.”
– Elev, åk 8

“Roligt att få se hur hushållsapparaterna såg ut från början.”
– Elev, åk 8

Artikelnummer
Sol7583
200,00 kr

Vi ska lära oss om flera viktiga uppfinnare och uppfinningar! Vi tittar på historierna om tvättmaskinen, dammsugaren, kylskåpet och diskmaskinen – och de människor som stod bakom teknikutvecklingen.

Undervisningen i teknik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Teknik, människa, samhälle och miljö
- Hur tekniken möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Tekniska lösningar
- Hur komponenter och delsystem benämns och samverkar inom tekniska system, till exempel informations- och kommunikationsteknik och transportsystem.

Teknik (Ur ämnets syfte)
Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
- Kunskaper om hur teknik har utvecklats och utvecklas i samspel med det omgivande samhället samt kunskaper om befintlig teknik och aktuell teknikutveckling.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in